Gonneke schildert Jan

Gonneke de Haan schildert Jan Boer

De Vreugde van het Geven

Drie portretten van Wageningers

Portretschilder Gonneke de Haan heeft als project drie grote olieverfschilderijen gemaakt van drie Wageningers: Wilma van Brakel, Zennu Haile Michael en Jan Boer. De schilderijen worden geëxposeerd bij Thuis Wageningen en in de Wageningse bibliotheek. Daarna komen ze steeds op wisselende locaties te hangen. Naast de schilderijen hangen drie uitgewerkte interviews, die een helder beeld van de drie Wageningers geven over de wijze waarop zij in het leven staan.

Dit project is ontstaan naar aanleiding van een oproep van de gemeente Wageningen aan kunstenaars om projecten in te dienen met een maatschappelijk verbindend karakter, in het kader van de Ondersteuningsmaatregelen in coronatijd aan Wageningse Makers. Gonneke de Haan vatte de koe bij de hoorns en schreef een voorstel, dat resulteerde in deze prachtige portretten en interviews.

Het interview van Jan is hier te lezen.

Motivatie van het project

Motivatie achter het project: de kunstenaar ervaart de wereld als een samenhangend geheel, een gemeenschap waarin mensen zowel van elkaar, als van de natuur afhankelijk zijn. Ze bekijkt de wereld relationeel en wil graag de nadruk leggen op wat ons verbindt. Gonneke: “In ons dagelijks leven worden we gebombardeerd met negatief, alarmerend en troosteloos nieuws. Dit heeft invloed op hoe wij het leven ervaren en het kleurt onze mening. Het continu gevoed worden met boodschappen waarin angst de boventoon voert, schept een maatschappij van wantrouwen waarin mensen zich verbaal, emotioneel en materialistisch wapenen tegen elkaar. Er ontstaat een ‘Ieder voor zich’- cultuur. Het ‘presteren’ en ‘excelleren’: gedrag dat bij ons in het westen hoog in het vaandel staat, maakt het er niet beter op…In plaats van verbinding met onze medemens schept dit competitieve gedrag verwijdering van onze medemens. Het ontstane gevoel van eenzaamheid en ongeluk proberen we vervolgens te verdoven met consumeren. Dit overmatig consumeren put de aarde en haar natuurlijke hulpbronnen uit, duidelijk een doodlopende weg.”

Geven schept vreugde

Maar wat schept dan wél verbinding en biedt een alternatieve benadering? “Geven schept vreugde en verbinding. Geven werkt als het onvoorwaardelijk gebeurt. Dat betekent dat je er niks voor terug verwacht. Het komt uit je hart. Je draagt iets bij aan het geluk van de ander. Als je geeft gebeurt er iets bijzonders: Als je geeft raak je niks kwijt, je krijgt op wonderbaarlijke wijze meer...”.

Omdat de kunstenaar graag uit ervaring wil horen ‘hoe geven werkt en waarom mensen het doen’ heeft Gonneke drie Wageningers, die veel geven, geïnterviewd. Ze is benieuwd naar de beweegreden van deze mensen en wil de werking van geven onder de aandacht brengen.

Portretschilder Gonneke de Haan

Gonneke de Haan is portretschilder en woont en werkt in Wageningen. Ze maakt portretten in opdracht en geeft les in haar atelier in de Nude. Haar werk is maatschappelijk geëngageerd. ´Ik zou graag een mooie projectroute door de stad willen maken, ik hoop dat men blij wordt door het lezen van de interviews. Zo word je onderdeel van de gemeenschap. Als je ziet hoe een ander goed doet, maakt je blij. Ik hoop dat het nu tijd is voor een ‘geef-virus met aandacht voor elkaar”, aldus Gonneke. Kijk op www.gonnekedehaan.nl. De interviews zijn te beluisteren op Spotify: ‘De Vreugde van het Geven‘.